Tegu juhib vabadusse

Mis on see, mis Sind vaimustaks? Mida tahaksid sügavamalt õppida? Ja seejuures teistele pakkuda? Ära teha?

Kassa juba oskad seda? Tuleb see Sul välja? Tunned rahulolu seda tehes?

Siis paku inimestele. Algul kas või tasuta või sümboolse tasu eest.

Teata, et oled Õpilane ja vajad praktikat.

Proovi. Sul on vaja hakata lihtsalt tegutsema omas liinis. Tunnetama, mida see tähendab.

Ega küsija suu pihta lööda. Ja siis, seda tehes ja alatasa juurde õppides saad pakkuda endast järjest rohkem. Kasvavat meisterlikkust. Mida ei saa enam järgi teha.

Kui Sinu poolt pakutav toob inimestele kasu ja hakkab neile meeldima, hakatakse Sind kutsuma ja soovitama.

TEGU on see, mis lahendab. Küsija suu pihta ei lööda. Alati saab teha teist- ja uutmoodi, kui vaja. Kuid tähtis on alustada. Liikuda Unistuselt Eesmärgile, Eesmärgilt Kavandile ja Kavandilt Teole.

Igaühel on mõni võime või anne, mida saab arendada, mis muudab ta vajalikuks. Ja meisterlikuks.

Loovalt tegutsedes pole enam hirmu. Sest siis elatis antakse päälekauba.

See on kuskiltpääle lahvatav Seesmine Tuli konkreetses Vormis. Nagu algkristlastel oli nt Püha Vaimu Tuli.

Igas Loojas on Tuli ja kui see süttib, siis heidab ta Valgust ka sellele, mida ja kuidas teha.

Õnnelik on kõige kergem olla, kui TEED MIDAGI pühendunult, vaimustunult.

Ja see on nakkav.

PEETER LIIV

goldfish jumping out of the water
goldfish jumping out of the water