Hüperaktiivsus ja toitumine – Kas ja kuidas mõjutab toit laste käitumist ja emotsioone?

Sirli Kivisaar, Toitumisterapeut/koolitaja.
Hariduskonverents ja – mess 2012 (sügis).